Welcome to Classified Gaming RolePlay

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

 • Announcements

  • Marley

   Forum ban / In game ban   2018.10.14.

   Ceturdien tiks veikts banu restarts gan forum, gan IG! Dosim spēlētājiem vēl vienu iespēju! /CGRP/
  • Marley

   Organizācīju transports   2018.10.14.

   Svetdien tiks veikts katras organizācījas transport restarts! Tiks pielikti jauni auto ! /CGRP/
  • Marley

   Tūnētava   2018.10.14.

   Tūnētava tik ilgi nedarbojas jo, tuning sistēmā ir liels bugs kuru grūti novērst ! Tūnētava strādās sākot no svētdienas ! Tiks uzlabota šī sistēma! /CGRP/

All Activity

This stream auto-updates   

 1. Last week
 2. Earlier
 3. Ziemassvētku pasākums

  until
  Ziemassvētku pasākums klubā "Alahambra" ! Uzreiz pēc pasākuma tiks šauts salūts !
 4. Update

  until
  Četru dienu update ! Servera update + Gatavošanās ziemassvētku passākumiem
 5. Update

  comming soon
 6. Update

  comming soon
 7. Update

  comming soon
 8. Update

  comming soon
 9. Update

  comming soon
 10. Update

  Gatavošanās hellovīniem !
 11. Update

  Coming soon
 12. Update

  Coming soon
 13. Update

  Update Coming Soon
 14. New update

  until
  Jauns update ! Jaunas lietas ! Coming Soon
 15. Hellovīns

  Svinēsim hellovīnus ! Serverim tiks uzlikts attiecīgi hellowīnu mappings ! Tiks rīkoti daž ne dažādi pasākumi ! T
 16. Derby turnīrs

  until
  Derby turnīrs ! Piedalas visi, kas grib piedalīties Trīs reizes būs jābrauc derby Katras reizes uzvarētāji cīnīsies beigās par 1; 2; 3 vietu Balvas ! Vieta Auto "Bullet" Vieta Auto "Banshee" Vieta Auto "Sultan" Sīkāk PM "Marley" Ar cieņu CGRP
 17. Paintball turnīrs

  until
  Paintball turnīrs ! Katrs cilvēks atrod pretinieku, pret ko karos, ja nebūs atrasts tad administrācīja sadalīs ! Katri divi cilvēki karos piecas reizes, katru reizi ar savu ieroci. No piecām spēlēm jābūt trīs vinnētām lai tiktu tālāk Beigās sacentīsies visu grupu uzvarētāji, par 1; 2; 3 vietu Balvas ! Vieta - 150k eiro Vieta - Auto "Banshee" Vieta - A.klases māja, pēc izvēles ! 15k eiro Šoreiz četras vietas, lai ir vairāki uzvarētāji, sīvāka cīņa un vēl par ceturto vietu saņem naudas balvu ! Sīkāk PM "Marley" Ar cieņu CGRP
 18. Ziemassvētki

  Ziemassvētku dāvanu meklēšana ! Pa visu valsti tiks izliktas 1000 dāvanu kastes, kuras varēs meklēt, katrā davanu kastē būs noteikta naudas summa ! Meklēšanā tiks dotas koordinātes ! Meklēt varēs no 18:00 - 19:00
 19. http://www.rehab-spb.ru - стоимость укладки газобетонных блоков

 20. Pasākums

  [11.09.2018], otrdien, plkst 19:00, Los Santos būs paslēptas naudas somas, kuras varēs meklēt un protams atverot katru somu jūs dabūsiet naudu ! Veiksmi !
 21. Update

  Big Update ! Gaidāmas jaunas un pirmo reiz redzētas lietas! Atjauninātas vecās lietas ! No piektdienas vakara līdz sestdienas rītam [22:00 - 09:00], serveris būs slēgts ! Gaidām update ! CGRP
 22. Visi būs vafelē!

 23. Sup, šis tests.

 24. Welcome to Pages

  Welcome to Pages! Pages extends your site with custom content management designed especially for communities. Create brand new sections of your community using features like blocks, databases and articles, pulling in data from other areas of your community. Create custom pages in your community using our drag'n'drop, WYSIWYG editor. Build blocks that pull in all kinds of data from throughout your community to create dynamic pages, or use one of the ready-made widgets we include with the IPS Community Suite. View our Pages documentation
 25. 29.08.2018 Update

  until
  Update coming soon
 26. Servera Grand Opening

  until
  18:00 Visi pulcējamies pie kluba "Alhambra", kur tālāk notiks daž ne dažādi pasākumi!
 1. Load more activity