Welcome to Classified Gaming RolePlay

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

 • Announcements

  • Marley

   Forum ban / In game ban   2018.10.14.

   Ceturdien tiks veikts banu restarts gan forum, gan IG! Dosim spēlētājiem vēl vienu iespēju! /CGRP/
  • Marley

   Organizācīju transports   2018.10.14.

   Svetdien tiks veikts katras organizācījas transport restarts! Tiks pielikti jauni auto ! /CGRP/
  • Marley

   Tūnētava   2018.10.14.

   Tūnētava tik ilgi nedarbojas jo, tuning sistēmā ir liels bugs kuru grūti novērst ! Tūnētava strādās sākot no svētdienas ! Tiks uzlabota šī sistēma! /CGRP/

Marley

Owner
 • Content count

  165
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  17

Community Reputation

82 Excellent

About Marley

 • Rank
  Advanced Member
 1. Ziemassvētku pasākums

  until
  Ziemassvētku pasākums klubā "Alahambra" ! Uzreiz pēc pasākuma tiks šauts salūts !
 2. Update

  until
  Četru dienu update ! Servera update + Gatavošanās ziemassvētku passākumiem
 3. Update

  comming soon
 4. Update

  comming soon
 5. Update

  comming soon
 6. Update

  comming soon
 7. Update

  comming soon
 8. Update

  Gatavošanās hellovīniem !
 9. Update

  Coming soon
 10. Update

  Coming soon
 11. Update

  Update Coming Soon
 12. New update

  until
  Jauns update ! Jaunas lietas ! Coming Soon
 13. Hellovīns

  Svinēsim hellovīnus ! Serverim tiks uzlikts attiecīgi hellowīnu mappings ! Tiks rīkoti daž ne dažādi pasākumi ! T
 14. Derby turnīrs

  until
  Derby turnīrs ! Piedalas visi, kas grib piedalīties Trīs reizes būs jābrauc derby Katras reizes uzvarētāji cīnīsies beigās par 1; 2; 3 vietu Balvas ! Vieta Auto "Bullet" Vieta Auto "Banshee" Vieta Auto "Sultan" Sīkāk PM "Marley" Ar cieņu CGRP
 15. Paintball turnīrs

  until
  Paintball turnīrs ! Katrs cilvēks atrod pretinieku, pret ko karos, ja nebūs atrasts tad administrācīja sadalīs ! Katri divi cilvēki karos piecas reizes, katru reizi ar savu ieroci. No piecām spēlēm jābūt trīs vinnētām lai tiktu tālāk Beigās sacentīsies visu grupu uzvarētāji, par 1; 2; 3 vietu Balvas ! Vieta - 150k eiro Vieta - Auto "Banshee" Vieta - A.klases māja, pēc izvēles ! 15k eiro Šoreiz četras vietas, lai ir vairāki uzvarētāji, sīvāka cīņa un vēl par ceturto vietu saņem naudas balvu ! Sīkāk PM "Marley" Ar cieņu CGRP